Šolski set

75,07 €

Čisto majhno drevo - izobraževalni set vsebuje:

  1. Vse potrebne pripomočke, da 25 udeležencev vzgoji svoje drevo:
 • 75 semen Pinus pinea (3 na udeleženca)
 • 25 kokosovih lončkov
 • 100 kokosovih pelet
 • 25 tablic za označevanje s personalizirano etiketo
  2. Opis bistvenih značilnosti drevesnih semen
  3. Edinstvena podrobna slikovna navodila za uspešen postopek kaljenja in vzgoje
  4. Poučna dejstva o storžih z zanimivimi poizkusi primernimi za skupine
  5. Pravi storž Pinus Pineie, ostalih iglavcev in semen za primerjavo
  6. Semena Pinjol za pokušino