ČISTO MAJHNO DREVO


(IZOBRAŽEVALNI SET)


Učni cilji:

 • Razložiti pomen ohranjanja gozdov in dreves za ljudi, živali in okolje.
 • Poučiti o muhavosti semen.
 • Prikazati postopek kalitve na primeru borovca Pinus Pineie in primerjava različnih oblik semen in storžev.
 • Opazovanje prilagodljivosti storžev na klimatske razmere.
 • Priučiti odgovornost in skrb za živo bitje.
 • Poučiti o pomenu zasajanja različnih drevesnih vrst v posamezna ekološka področja.
 • Okusiti semena Pinje in razložiti njihov pomen v zgodovini.
 • Poiskati ustrezne podatke na internetu.
 • Razložiti pomen besede Bonsaj in njegovih bistvenih značilnostih.

Set vključuje:

 • Vse potrebne pripomočke da 25 udeležencev vzgoji svoje drevo iz semen in ga po končanem projektu odnese domov. 
 • Učno gradivo za mentorje.
 • Edinstvena podrobna slikovna navodila za uspešen postopek kaljenja in vzgoje.
 • Poučna dejstva o storžih z zanimivimi poizkusi. 
 • Pravi storž Pinus Pineie in ostalih iglavcev za primerjavo.

             Darilo: semena Pinjol za pokušino.

75 semen (3 na udeleženca)
75 semen (3 na udeleženca)
25 kokosovih lončkov
25 kokosovih lončkov
100 kokosovih pelet
100 kokosovih pelet
25 tablic za označevanje
25 tablic za označevanje
Storži različnih iglavcev in semena za primerjavo
Storži različnih iglavcev in semena za primerjavo


OPOZORILO: Set vključuje oreščke, poskrbite, da alergični udeleženci ne pridejo v stik z njimi.Z našim setom se skozi igro učijo v: