PRAVILA IN POGOJI UPORABE SPLETNE TRGOVINE TINY MINI BONSAI


1. Za uporabo Spletnega trgovine www.tinyminibonsai.com (v nadaljevanju Spletna trgovina) se mora Uporabnik strinjati s Pravili in pogoji uporabe Spletne trgovine (v nadaljevanju Pravila), ki so objavljena na tej Spletni strani. Sprejem Pravil je osnovni pogoj za njeno uporabo. Uporabnik se s sprejemom Pravil zavezuje, da bo ravnal v skladu z njimi. Če se Uporabnik s Pravili ne strinja, mora takoj zapustiti Spletno trgovino in prenehati z njeno uporabo. 

2. Ta Pravila so občasno posodobljena in spremenjena in v veljavnost stopijo z objavo na tej spletni strani. Uporabnik z uporabo Spletne trgovine sprejema te posodobitve in spremembe. Uporabnik naj redno preverja posodobitve in spremembe teh Pravil, saj so zanj ob uporabi Spletne trgovine zavezujoča in se z nadaljno uporabo odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od Upravitelja Spletne trgovine. 

 3. Uporaba in dostop do Spletne trgovine sta zagotovljena 24 ur na dan razen v primeru tehničnih okvar. Upravitelj Spletne trgovine vsem obiskovalcem nudi strokovno in tehnično pomoč in sicer najkasneje v roku 72 ur od prejema informacij preko elektronske pošte. 

4. Uporabnik Spletnega portala s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja Spletne trgovine in pošiljanje elektronske pošte, ki je povezana s Spletno trgovino in njegovimi aktivnostmi. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev Upravitelja. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da Upravitelj trajno ali začasno preneha uporabljati njegov elektronski naslov za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v odgovor elektronskemu sporočilu napisati besedo ODJAVA, pri čemer bo Upravitelj v 15. dneh od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo spletnega naslova za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem Spletne trgovine ali z zagotavljanjem storitve Upravitelja. Uporabnik izrecno soglaša, da Upravitelj obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki jih je ali jih bo prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da Lastnik njegove zbrane podatke lahko uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

5. Upravitelj poziva Uporabnika naj skrbno prebere ta Pravila in potrdi, da se z njimi strinja, preden zaključi nakup in plača izbrani izdelek. Cena in pogoji plačila so dostopna na tej Spletni strani in so Uporabniku vidna pred njegovim plačilom. Uporabnik soglaša, da za opravljeno storitev prejme fakturo na elektronski naslov, ki ga je navedel v postopku nakupa. Uporabnik ima na voljo tri vrste plačevanja: preko kreditnih in debetnih plačilnih kartic, plačilnega sistema PayPal in plačilo po predračunu.

 6. Upravitelj pri upravljanju Spletnega portala ravna v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Spletna trgovina Uporabniku omogoča nakup več vrst blaga. Uporabnik potrjuje, da se cena storitev lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Upravitelj ima po lastni presoji pravico kadarkoli po prejemu naročila zavrniti naročilo zaradi kateregakoli razloga. Pri nakupu v Spletni trgovini mora Uporabnik predložiti popolne in natančne osebne podatke, kot so ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov ter vse druge zahtevane informacije. Za plačilo lahko veljajo tudi dodatni pogoji, ki jih zahteva družba za obdelavo plačil, ki jo najame Upravitelj za obdelavo spletnih transakcij. 

7. Ime Spletnega portala Tiny mini Bonsai, njegova vsebina in logotip so avtorsko zaščiteni, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela Spletnega portala, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo Uporabniki, ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja Upravitelja, prepovedano. Druga imena, besede, naslovi, fraze, logotipi, modeli, grafike, ikone in blagovne znamke, prikazane na Spletnem portalu, so lahko registrirane ali neregistrirane blagovne znamke Upravitelja ali tretje osebe. 

8. Upravitelj ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastal zaradi napak v delovanju Spletntrgovine, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe Spletne trgovine in popravila napak, prav tako ne jamči, da je Spletni portal brez virusov ali česar koli drugega, kar ne bi bilo škodljivo ali destruktivno do Uporabnika. Vsebina in funkcionalnost Spletne trgovine so ponujene 'takšne kot so'. Upravitelj ne odgovarja za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe Spletne trgovine, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, tudi če bi Upravitelj to vedel ali moral vedeti za možnost takšnega oškodovanja razen, če bi do omenjenega dogodka prišlo zaradi naklepnih ali malomarnih ravnanj Upravitelja, z namenom škodovanja Uporabniku. Upravitelj si pridržuje pravico, da kadarkoli iz razlogov poslovanja brez predhodnega obvestila prekine zagotavljanje Spletne trgovine. 

9. Upravitelj Spletne trgovine si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnje napovedi spremeni Spletno trgovino, spreminja funkcionalnost Spletne trgovine in uporabniške izkušnje, ter doda posamezne izdelke ali preoblikuje obstoječe, kar lahko povzroči premik izdelka oziroma to, kako ga Uporabniki najdejo. 

10. Podatki o Upravitelju Spletne trgovine so dostopni na tej Spletni strani. Podatki o Upravitelju Spletne trgovine so: Nobel, Mitja Pinosa s. p., Kovinarska cesta 2, 1241 Kamnik. Matična št.: 6219861000. Davčna št.: SI84909986. Št. Vpisa v sodni register: 316-02-07200-2012. TRR: SI56 6100 0000 9667 755 odprt pri Delavska hranilnica d. d. 

11. Upravitelj lahko prenese svoje pravice in obveznosti, navedene v teh Pravilih, na drug poslovni subjekt, vendar to ne vpliva na pravice in obveznosti Uporabnika, ki izhajajo iz teh Pravil. 

12. Varovanje osebnih podatkov 

Za Upravitelja Spletne trgovine je varovanje osebnih podatkov zelo pomembno, zato so v teh Pravilih opisani razlogi in načini kako bodo osebni podatki, ki jih Upravitelj pridobi od Uporabnika, na kakršen koli način uporabljeni. Opis podatkov se nanaša na Spletno trgovino in vso komunikacijo med Upraviteljem in Uporabnikom in na vse pogodbe, sklenjene med Upraviteljem in Uporabnikom, ki vključujejo zbiranje ali posredovanje osebnih podatkov, razen če ni izrecno določeno drugače. Podatki, ki se zbirajo, vključujejo: Informacije, navedene ob nakupu in/ali na katerikoli poznejši točki (kot so ime in priimek, telefonska številka, naslov in elektronski naslov), vsa korespondenca med Upraviteljem in Uporabnikom, odgovori na morebitne ankete, podrobnosti o vseh fotografijah, komentarjih ali drugih informacijah, ki jih Uporabnik objavi na Spletni strani. Informacije, ki se nanašajo na strojno opremo kot na primer model računalnika ali mobilnega telefona in različico operacijskega sistema, edinstveni identifikator naprave in informacije o mobilnem omrežju, prav tako podrobnosti o obiskih kot so celotni URL-ji za povezave do platforme (vključno z datumom in časom), informacije o računalniku vključno z IP naslovom, operacijskim sistemom in vrsto brskalnika za upravljanje sistema in ostale informacije, ki se uporabljajo za brskanje po spletu. Prav tako Upravitelj lahko zbira podatke in informacije o tretjih osebah, ki jih Uporabnik posreduje. Uporabnik s sprejetjem Pravil jamči, da je pridobil izrecno soglasje tretjih oseb, katerih podatke posreduje Upravitelju Spletnega portala. 

13. Upravitelj poskuša narediti vse za zaščito Uporabnikovih osebnih podatkov, vendar ne jamči za varnost podatkov, poslanih na to Spletno stran, zato je prenos narejen na lastno odgovornost Uporabnika. Ko Upravitelj prejme osebne podatke Uporabnika, uporabi postopke in varnostne funkcije, da poskuša preprečiti vsak nepooblaščen dostop. 

14. Osebne podatke Uporabnika in tretjih oseb uporablja Upravitelj, da zagotovi svoje storitve, da odgovori na zahteve za informacije ali katero koli drugo vrsto zahteve, kot je navedena v korespondenci z Uporabnikom, da zagotovi informacije o drugem blagu in storitvah, ki jih ponuja, da Uporabnik lahko sodeluje v interaktivnih funkcijah platforme, vključno z interakcijo z zunanjimi socialnimi omrežji in spletnimi stranmi, da izboljša Spletno trgovino in zagotovi, da je vsebina na tej Spletni strani predstavljena na najučinkovitejši način za Uporabnika in njegov računalnik ali mobilno napravo. Za upravljanje Spletne strani in operacij povezanih z odpravljanjem težav, za analizo podatkov, testiranje, raziskave, statistične in raziskovalne namene v zvezi z meritvami učinkovitosti oglaševanja na Spletni strani in za obveščanje Uporabnika o spremembah svoje storitve. 

15. Uporabnik soglaša, da Upravitelj Spletne trgovine njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o Uporabniku se obdelujejo in hranijo na določen način in v določenem roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravitelj Spletne trgovine jamči za zasebnost osebnih podatkov Uporabnika in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravitelj Spletne trgovine bo podatke Uporabnika hranil 1 leto od zadnje uporabe, s čimer Uporabnik soglaša ob registraciji. Z Uporabnikovim sprejetjem teh Pravil lahko Upravitelj razkrije osebne podatke Uporabnika svojim poslovnim partnerjem, podizvajalcu ali dobavitelju za izvedbo katerekoli pogodbe, ki jo ima sklenjeno z Uporabnikom. Da bi uveljavil pogoje in vse druge sporazume med njim in Uporabnikom ali če je dolžan razkriti ali posredovati Uporabnikove osebne podatke, da bi izpolnjevali kakršnekoli zakonske obveznosti ali zaščitili pravice, premoženje ali varnost Spletne trgovine, Uporabnikov ali tretjih oseb. To vključuje izmenjavo informacij z drugimi podjetji in organizacijami. S sprejetjem teh Pravil Uporabnik soglaša, da se uporablja njegove osebne podatke za tržne namene v zvezi z Upraviteljevimi storitvami.

16. V primeru ugotovitve, da je del Pravil neveljaven, nelegalen in ne pravnomočen zaradi kateregakoli razloga s strani zakonodajalca, je ta del Pravil razveljavljen, ostali členi Pravil pa ostanejo v polni veljavi in so zavezujoči in pravnomočni. 

26. Spletno trgovino Upravitelj upravlja in nadzoruje iz svojih pisarn v Sloveniji. Uporabnik se strinja, da morebitne spore z Upraviteljem rešuje pred pristojnim sodiščem v Ljubljani. 

©Avtorske pravice Tiny mini Bonsai, 2018. Vse pravice pridržane.

Posodobljeno: 2. 7. 2019